Шановні науковці!

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» .

Пропонуємо вам долучитися до обговорення та доопрацювання означених документів.

Проєкт наказу розроблено з метою визначення механізму реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за допомогою електронної системи з віддаленим доступом.

Зокрема:

  • новими порядками передбачається посилення контролю над строками подання облікових документів (30-денний строк після завершення етапу/роботи), розширення змістовної інформації та зміна механізмів доступу
  • по кожній установі стає необхідним визначення форми власності,сфери управління, кількості співробітників та ROR/ORCID ідентифікаторів
  • Стосовно НДДКР:"Для здійснення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених відкритих ДіР Виконавець визначає уповноважених ним осіб та користувачів, які є відповідальними за заповнення реєстраційних та облікових документів, і повідомляє про них УкрІНТЕІ, вказуючи власне ім’я і прізвище кожної з уповноважених осіб та користувачів, посаду, телефон, адресу електронної пошти. Інформація надається листом за підписом керівника або заступника керівника Виконавця. У закладах вищої освіти та наукових установах незалежно від форми власності: уповноваженою особою є вчений секретар або заступник директора чи проректор, до повноважень якого відноситься організація наукової, науково-технічної діяльності – особа, яка відповідає за внесення необхідної інформації в РК ДіР, ОК ДіР та передає звітні документи до УкрІНТЕІ; користувачем є співробітник Виконавця, який здійснює попереднє введення інформації щодо ДіР"
  • Стосовно дисертацій: "Після заповнення Секретарем ОКД в Особистому кабінеті ради голова спеціалізованої вченої ради, який також реєструється в Системі, використовуючи у якості ідентифікатора номер спеціалізованої вченої ради, проходить процедуру авторизації, отримує доступ до Особистого кабінету ради і можливість перевіряти та редагувати поля ОКД, здійснює її перевірку. "

ДО УВАГИ!
Повні тексти дисертацій доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
Відповідно до проекту нового порядку реєстрації дисертацій,перелік рецензентів дисертації стає обо'вязковим, незалежно від типу дисертації
 
Останні зареєстровані дисертації
# Обліковий номер Номер спецради Дата захисту Дата реєстрації
Д 0821U102689 ДФ 64.600.037 26-11-2021 01-12-2021
Д 0821U102695 ДФ 41.051.024 24-11-2021 01-12-2021
Д 0821U102692 ДФ 44.601.026 24-11-2021 01-12-2021
Д 0821U102690 ДФ 05.600.027 26-11-2021 01-12-2021
Д 0821U102691 ДФ 58.053.012 29-11-2021 01-12-2021
Д 0821U102693 ДФ 44.601.029 23-11-2021 01-12-2021
Д 0821U102694 ДФ 58.053.013 30-11-2021 01-12-2021
Д 0821U102676 ДФ 26.001.199 08-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102675 ДФ 64.600.039 26-11-2021 30-11-2021
К 0421U103984 Д 64.700.01 27-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102677 ДФ 32.051.016 25-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102685 ДФ 17.600.031 12-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102678 ДФ 26.006.050 29-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102679 ДФ 26.007.097 25-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102680 ДФ 26.007.101 26-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102681 ДФ 26.007.102 26-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102682 ДФ 26.007.104 26-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102683 ДФ 26.007.092 29-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102684 ДФ 26.003.062 24-11-2021 30-11-2021
Д 0821U102686 ДФ 76.051.013 26-11-2021 30-11-2021